چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2010-05-19

عنوان : ( مطالعه زیست دیرینه شناسی و جغرافیای دیرینه بخش آهکی سیمره سازند گورپی بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و فرامینیفرهای پلانکتونیک برش چشمه کبود ، جنوب استان ایلام )

نویسندگان: بهناز بلمکی , محمد وحیدی نیا , مهین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه خارپوستان و فرامینیفرهای سازن گورپی ناحیه ای در نزدیکی شهرستان ایلام در بخش سیمره انتخاب و از آن نمونه برداری به عمل آمده از مجموعه 300 خارپوست جمع آوری شده در این منطقه 5 گونه با سن انتهای کامپانین و ابتدای ماستریشتین بطور سیستماتیک مورد شناسایی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, سازند گورپی, خارپوستان, فرامینیفرهای پلانکتونیک, چشمه کبود, استان ایلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031268,
author = {بهناز بلمکی and وحیدی نیا, محمد and مهین محمدی},
title = {مطالعه زیست دیرینه شناسی و جغرافیای دیرینه بخش آهکی سیمره سازند گورپی بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و فرامینیفرهای پلانکتونیک برش چشمه کبود ، جنوب استان ایلام},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سازند گورپی، خارپوستان، فرامینیفرهای پلانکتونیک، چشمه کبود، استان ایلام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زیست دیرینه شناسی و جغرافیای دیرینه بخش آهکی سیمره سازند گورپی بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و فرامینیفرهای پلانکتونیک برش چشمه کبود ، جنوب استان ایلام
%A بهناز بلمکی
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهین محمدی
%J چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2010

[Download]