گیاه پزشکی, دوره (35), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (35-42)

عنوان : ( تنوع زیستی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمیه اشراقی , حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سال های 1388 و 1389 تنوع گونه ای و فراوانی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی مطالعه شد. با در نظر گرفتن فراوانی گونه های جمع آوری شده در مزارع منتخب شهرستان چناران، شاخص تنوع زیستی شانون-وینر برای دو سال متوالی محاسبه شد. در هر دو سال نمونه برداری، بیشترین مقدار شاخص تنوع در اواخر خرداد تا اوایل مرداد ماه مشاهده شد. در این مطالعه، دو گونه Adosomus strabus(Gyllenha, 1834) و Lixus incanescens Boheman, 1835 به ترتیب با فراوانی نسبی 11/17 و 41/14 درصد، گونه های غالب منطقه بودند. در میان سرخرطومی های شناسایی شده، گونه (1842 Stephanocleonus (Coniocleonus) vittiger (Fahraeus, برای فون ایران و گونه های Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) ، Conorhynchus kindermanni Faust, 1904 و Menecleonus lagopus (Fahraeus, 1842 برای فون استان خراسان رضوی جدید می باشند. با این مطالعه تعداد سرخرطومی های گزارش شده از مزارع چغندر قند ایران به 53 گونه افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, فون, سرخرطومی, چغندر قند, تنوع زیستی, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031281,
author = {اشراقی, سمیه and صادقی نامقی, حسین},
title = {تنوع زیستی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی},
journal = {گیاه پزشکی},
year = {2012},
volume = {35},
number = {1},
month = {June},
issn = {****-0148},
pages = {35--42},
numpages = {7},
keywords = {فون، سرخرطومی، چغندر قند، تنوع زیستی، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع زیستی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی
%A اشراقی, سمیه
%A صادقی نامقی, حسین
%J گیاه پزشکی
%@ ****-0148
%D 2012

[Download]