روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (1), شماره (2), سال (1994-3) , صفحات (103-115)

عنوان : Financial Crisis in Education ( بحران مالی در آموزش و پرورش )

نویسندگان: علی شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر مروری بر بحران مالی آموزش و پرورش در جهان که در پی تحریم نفت از طرف اعضای صادر کننده نفت (اوپک) و دیگر عوامل اقتصادی و بین المللی دهه های 70 و 80 میلادی به وجود امده است می باشد. در این مقاله، نخست به روند سرمایه گذاری و نگرشهای توسعه آموزشی و تغییر نقش برنامه ریزان اشاره شده و سپس راه حلهای پیشنهادی و اجرا شده مطرح گردیده است. مقاله با این نتیجه گیری خاتمه می یابد که با توجه به محدودیتهای تامین بودجه آموزش و پرورش و جمعیت روزافزون دانش آموزان در کشور، مشکلات برنامه ریزان آموزشی در سالهای آینده بیش از پیش پیچیده تر و رسیدن به راه حلهای مطلوب بغرنج تر خواهد گشت. لذا استفاده از تجارب برنامه ریزان آموزشی در دیگر کشورها، افزایش فعالیتهای پژوهشی، هماهنگی و جهت دهی برنامه های آموزشی با برنامه های سایر بخشهای اقتصادی - اجتماعی و بهره وری از تکنولوژیهای جدید از جمله روشهای پیشنهادی مؤثری تلقی شده اند که می توانند تغییر و تحولات ضروری در برنامه ریزی آموزشی را جهت بهبود کمّی و کیفی فعالیتهای آموزشی تحقق بخشند.

کلمات کلیدی

, آموزش و پرورش, مالی, مشارکت در تامین هزینه ها, برنامه ریزی آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103131,
author = {شیرازی, علی},
title = {Financial Crisis in Education},
journal = {روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران},
year = {1994},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {1025-2835},
pages = {103--115},
numpages = {12},
keywords = {آموزش و پرورش، مالی، مشارکت در تامین هزینه ها، برنامه ریزی آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Financial Crisis in Education
%A شیرازی, علی
%J روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران
%@ 1025-2835
%D 1994

[Download]