چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , محسن حجازی جوشقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث کلیدی جغرافیای شهری به ویژه در ایران، مسئله مکانیزم توسعه شهری به طور اعم و اقتصاد شهری و بردار های آن به -عنوان موتور محرکه این توسعه- به طور اخص می باشد. بدیهی است هر گونه تلاشی برای سازماندهی نظام شهری و هدایت خردمندانه آن، مستلزم شناخت صحیح نیروهای محرکه توسعه شهری و، یعنی مولفه های اقتصادی تاثیر گذار بر آن است. شهرها با توجه به ماهیت و کارکرد خود دارای مبانی و منابع اقتصادی متفاوتی هستند. امروزه در کنار عوامل سنتی، عوامل و متغیرهای جدیدی به عنوان مولفه های اقتصادی تاثیر گذار بر توسعه شهری مطرح شده است؛ یکی از مهمترین این مولفه ها به خصوصو در شهرهایی با کارکرد خدماتی صنعت توریسم می باشد. بر این اساس، در کلانشهرهایی مانند مشهد اصفهان شیراز و...توریسم بین المللی این قابلیت رادارد که به یک منبع پایدار و مطمئن اقتصاد و توسعه شهری تبدیل شود. این مقاله در صدد است تا با رویکرد توصیفی -تحلیلی نقش و جایگاه توریسم بین المللی را در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد شهری, توسعه, کلانشهر مشهد. توریسم بین المللی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031312,
author = {زرقانی, سیدهادی and حجازی جوشقانی, محسن},
title = {توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اقتصاد شهری، توسعه، کلانشهر مشهد. توریسم بین المللی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد
%A زرقانی, سیدهادی
%A حجازی جوشقانی, محسن
%J چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]