سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( فراوانی فصلی مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe و جمع آوری پارازیتوئیدهای آن برای مدیریت علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند )

نویسندگان: بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلامرضا زمانی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , موس الرضا شرفخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe یکی از عوامل کنترل بیولوژیک مؤثر این علف هرز محسوب می شود. به منظور مطالعه فراوانی فصلی و روند تغییرات جمعیت، یک بررسی در سال 1390 در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند اجرا گردید. حشرات کامل مگس بذرخوار با استفاده از تله های چسبی زرد رنگ شکار و به تفکیک جنس ثبت گردید. برای بررسی پارازیتوئیدهای احتمالیهمزمانباشروعهرنسل،تعداد100عددقوزهتلخه دراتاقک هایی با ابعاد 20 ×10×5 سانتیمتر که درب آنها با مش 1/. میلیمتر بسته و در دستگاه انکوباتورقرار گرفتند. نمونه های جمع آوری شده جهت شناسایی به بخش رده بندی موسسه گیاه پزشکی کشور ارسالشدند. بر اساس این نتایج تراکم حشرات صرف نظر از جنس از اوایل اردیبهشت در طبیعت ظاهر شده و تا نیمه اول تیر در طبیعت تداوم داشت. شواهد نشان می دهد که تراکم مگس بذر خوار از 5 خرداد به طور زیادی در طبیعت افزایش می یابد. تراکم مگس بذرخوار در شرایط آب و هوایی بیرجند از 10 خرداد تا 25 خرداد به حداکثر می رسد. پیک پرواز مگس بذرخوار مصادف با ظهور نسل دوم می باشد. از شفیره پارازیته شده دو گونه زنبور به نام هایMicrodontomerusannulatus (Spinola) وEurytomaspبه ترتیب متعلق به خانوادهTorymidae وEurytomidaeجمع آوری گردید.

کلمات کلیدی

, فراوانی فصلی, علف هرز تلخه, Urophora xanthippe, کنترل بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031316,
author = {بهروز خلیل طهماسبی and سعید مودی and غلامرضا زمانی and اسدی, قربانعلی and مسلم فرخی and موس الرضا شرفخانی},
title = {فراوانی فصلی مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe و جمع آوری پارازیتوئیدهای آن برای مدیریت علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {فراوانی فصلی، علف هرز تلخه، Urophora xanthippe، کنترل بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراوانی فصلی مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe و جمع آوری پارازیتوئیدهای آن برای مدیریت علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند
%A بهروز خلیل طهماسبی
%A سعید مودی
%A غلامرضا زمانی
%A اسدی, قربانعلی
%A مسلم فرخی
%A موس الرضا شرفخانی
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]