سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( جمع آوری و شناسایی عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در استان خراسان جنوبی وبررسی زیست شناسی (Urophora xanthippe) در ارتباط با فنولوژی )

نویسندگان: بهروز خلیل طهماسبی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , امین فتحی , صادق بهامین , فرزاد کیان ارثی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلخه repens L.) (Acroptilon علف هرزی چندساله از خانواده کاسنی است و به سبب داشتن آللوپاتی یک رقابت کننده قوی در مقابل سایر گیاهان به حساب می آید. این علف هرز در مزارع دیم ایران تا 80 درصد و در آمریکای شمالی سالیانه تا 42 میلیون دلار به محصولات کشاورزی و دامی خسارت وارد می کند. تلخه حدود 6/13 هزار هکتار از مراتع آمریکای شمالی را تحت پوشش در آورده است بنابراین شناخت عوامل کنترل این علف هرز دارای اهمیت زیادی است. از عوامل مهم در مدیریت تلخه جلوگیری از تولید و انتقال بذر به مکانهای غیر آلوده است زیرا پس از استقرار کنترل آن مشکل می باشد. به منظور شناسایی عوامل بیوکنترل بذر تلخه، طی سالهای 89 و90 مطالعات صحرایی در نقاط مختلف خراسان جنوبی که آلوده به علف هرز صورت گرفت. جستجو در رویشگاه های طبیعی انجام و نمونه های جمع آوری شده جهت شناسایی به موسسه CABI در سویس و بخش رده بندی موسسه گیاه پزشکی کشور ارسال شدند. در نتیجه دو گونه حشره ( Dip.: Tephritidae) (xanthippe ( Urophora و Metzneria paucipunctella Zeller(Lep.: Gelechiidae) مورد شناسایی قرار گرفتند. مطالعات نشان داد این دو گونه در کاهش تولید بذر این علف هرز نقش عمده ای دارند. به نظر می رسد بتوان از این عوامل در کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, حشرات بذرخوار, علف هرز تلخه, زیست شناسی, (xanthippe ( Urophora.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031320,
author = {بهروز خلیل طهماسبی and اسدی, قربانعلی and مریم رحیم پور and امین فتحی and صادق بهامین and فرزاد کیان ارثی},
title = {جمع آوری و شناسایی عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در استان خراسان جنوبی وبررسی زیست شناسی (Urophora xanthippe) در ارتباط با فنولوژی},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {حشرات بذرخوار، علف هرز تلخه، زیست شناسی،(xanthippe ( Urophora.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جمع آوری و شناسایی عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در استان خراسان جنوبی وبررسی زیست شناسی (Urophora xanthippe) در ارتباط با فنولوژی
%A بهروز خلیل طهماسبی
%A اسدی, قربانعلی
%A مریم رحیم پور
%A امین فتحی
%A صادق بهامین
%A فرزاد کیان ارثی
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]