اقتصاد اسلامی, دوره (1), شماره (42), سال (2011-9) , صفحات (181-208)

عنوان : ( مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , محمدعلی ابوترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول

کلمات کلیدی

مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031328,
author = {سلیمی فر, مصطفی and ابوترابی, محمدعلی},
title = {مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول},
journal = {اقتصاد اسلامی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {42},
month = {September},
issn = {1735-3262},
pages = {181--208},
numpages = {27},
keywords = {مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ابوترابی, محمدعلی
%J اقتصاد اسلامی
%@ 1735-3262
%D 2011

[Download]