چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران , 2007-10-16

عنوان : ( رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی با استفاده از اتوماتای سلولی )

نویسندگان: مجید وفایی جهان , سعید ستایشی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمز گذاری اطلاعات با استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود . این روش با و اتوماتای سلولی، تابع ی ایمن، برای رمزگذاری بلوکی ارائه می دهد که علاوه بر (LFSR) ترکیب قابلیت های ثبات های بازگشتی خطی رمزگذاری و رمزبرداری اطلاعات بصورت بلوکی ، عامل های محیطی همچون نورآفتاب، دما، رطوبت و ... می توانند الگوی رمزگذاری را تغییر دهند. مزیت روش رمزگذاری فوق نسبت به روش های دیگر، ( ۱) عدم وابستگی مولد اعداد تصادفی به هسته اولیه، ( ۲) ایجاد دنباله طولانی از اعداد تصادفی با آنتروپی بیشینه، ( ۳) قابلیت رمزگذاری بلوکی و پیاده سازی راحت سخت افزار آن، ( ۴) افزایش پیچیده گی رمزگشایی با ایجاد حساسیت به عامل محیطی همچون دما و ( ۵) استحکام الگوریتم در برابر تغییرات ناچیز دمای محیط(خطای حس گرهای حرارتی ) در فرستنده و گیرنده می باشد.

کلمات کلیدی

, رمزگذاری/ رمزبرداری اطلاعات, اتوماتی سلولی, مکانیک آماری, توزیع گیبز و زنجیره های مارکوف , LFSR ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031329,
author = {مجید وفایی جهان and سعید ستایشی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی با استفاده از اتوماتای سلولی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رمزگذاری/ رمزبرداری اطلاعات، اتوماتی سلولی، مکانیک آماری، توزیع گیبز و زنجیره های مارکوف ،LFSR ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی با استفاده از اتوماتای سلولی
%A مجید وفایی جهان
%A سعید ستایشی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
%D 2007

[Download]