پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( اولین گزارش از ایکنوفسیل Paleodictyon majus از نهشته های ائوسن واقع در برش تنگ علیا( شمال غرب نیشابور) )

نویسندگان: زهرا گل گیر نوش آبادی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشته کوههای بینالود با روند شرقی- غربی در شمال شرق ایران واقع شده است.

کلمات کلیدی

, ایکنوفسیل, Paleodictyon majus , نهشته های ائوسن, تنگ علیا, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031342,
author = {گل گیر نوش آبادی, زهرا and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {اولین گزارش از ایکنوفسیل Paleodictyon majus از نهشته های ائوسن واقع در برش تنگ علیا( شمال غرب نیشابور)},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ایکنوفسیل، Paleodictyon majus ، نهشته های ائوسن، تنگ علیا، نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از ایکنوفسیل Paleodictyon majus از نهشته های ائوسن واقع در برش تنگ علیا( شمال غرب نیشابور)
%A گل گیر نوش آبادی, زهرا
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2011

[Download]