پژوهش در علوم ورزشی, دوره (18), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (101-114)

عنوان : ( تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار )

نویسندگان: بهزاد مهدی خبازیان , عباس قنبری نیاکی , فاطمه رهبری‌زاده , سید علیرضا حسینی کاخک , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش 1 میلی گرم HDL می‌تواند منجر به کاهش 2 تا 3 درصدی بیماری‌های قلبی شود. این عمل پیشگیرانه HDL در وقوع بیماری‌های قلبی،به دلیل نقش آن در فرآیند انتقال‌ معکوس کلسترول رخ می‌دهد.فرآیند انتقال معکوس کلسترول شامل جمع‌آوری کلسترول‌ اضافی از بافت‌های پیرامونی و بازگرداندن آن به کبد،برای تشکیل صفرا است.اولین مرحله‌ انتقال معکوس کلسترول که شامل خروج کلسترول و فسفولیپید از سلول است،توسط ناقل‌ ABCA1 میانجی‌گری می‌شود.فقدان ABCA1 در مدل‌های انسانی و حیوانی،با کاهش بسیار شدید HDL و وقوع آرترواسکلروزیس همراه است؛در صورتی که افزایش آن با افزایش HDL و پیشگیری از آرترواسکلروزیس همراه می‌باشد.بدین ترتیب احتمالا\"شناخت فعال‌کننده‌های‌ این ژن می‌تواند تأثیر مفیدی بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی داشته باشد.به منظور بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر بیان این ژن 10 عدد موش صحرایی نر از نژاد ویستار به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته،با شدت 26 متر در دقیقه و به مدت 90 دقیقه،تحت تمرین روی‌ نوارگردان قرار گرفتند.نتایج،افزایش بیان ژن ABCA1 در موش‌های گروه تجربی نسبت به‌ گروه کنترل را نشان می‌دهد.بدین ترتیب به نظر می‌رسد که یک مکانیزم مثبت فعالیت بدنی‌ منظم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی،بیان ژن ABCA1 باشد که اولین مرحله فرآیند انتقال معکوس کلسترول است.

کلمات کلیدی

, ژن ABCA1 , انتقال معکوس کلسترول, HDL , تمرین استقامتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031345,
author = {بهزاد مهدی خبازیان and عباس قنبری نیاکی and فاطمه رهبری‌زاده and سید علیرضا حسینی کاخک and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2008},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-7314},
pages = {101--114},
numpages = {13},
keywords = {ژن ABCA1 ،انتقال معکوس کلسترول، HDL ،تمرین استقامتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار
%A بهزاد مهدی خبازیان
%A عباس قنبری نیاکی
%A فاطمه رهبری‌زاده
%A سید علیرضا حسینی کاخک
%A جباری نوقابی, مهدی
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2008

[Download]