ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جمال در برش علی بیک (غرب شهرستان بردسکن) )

نویسندگان: علیرضا زارعی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جمال در ناحیه بردسکن، برش علی بیک مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, میکروفاسیس, محیط رسوبی, سازند جمال, برش علی بیک, باختاشین- جلفین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031382,
author = {زارعی, علیرضا and عاشوری, علیرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جمال در برش علی بیک (غرب شهرستان بردسکن)},
booktitle = {ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {جلفا, ايران},
keywords = {میکروفاسیس، محیط رسوبی، سازند جمال، برش علی بیک، باختاشین- جلفین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جمال در برش علی بیک (غرب شهرستان بردسکن)
%A زارعی, علیرضا
%A عاشوری, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]