یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند تیرگان در ناودیس خور در شمال شرق مشهد )

نویسندگان: بتول ریوندی , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد وحیدی نیا , سیدمحمدعلی موسوی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان به سن بارمین- آپسین در ناودیس خور در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، در امتداد شمال شرق- جنوب شرق گسترش دارد. این سازند بطور عمده از سنگ آهکهای االیتی و اوربیتولین دار با میان لایه هایی از شیل آهکی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند آواری شوریجه و مرز فوقانی آن با سازند آهکی- مارنی سرچشمه به صورت همشیب است. به منظور تشخیص رخساره ها و مطالعه چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند کربناته تیرگان، دو برش در یالهای جنوبی و شمالی ناودیس خور برداشت و مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که این رسوبات در یک رمپ کربناته کم عمق و در 4 محیط دریای باز، سد یا بار، لاگون و پهنه جزر و مدی بر جا گذاشته شده است. بررسی چینه شناسی سکانسی این سازند منجر به شناسایی 3 سکانس رسوبی با مرزهای سکانسی از نوع SB2 شده است. علاوه بر این مطالعات دیرینه شناسی در این ناحیه منجر به شناسایی دو مجموعه فسیلی از فرامینیفرهای بنتونیک و جلبک های آهکی سبز شده است. با توجه به تشخیص 8 جنس و 11 گونه از فرامینیفرهای بنتونیک، 3 جنس از جلبک های سبز آهکی،سن بارمین- آپسین زیرین برای این رسوبات پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, تیرگان, بارمین- آپسین, چینه نگاری سکانسی, رمپ, فرامینیفرهای بنتونیک, جلبک سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031388,
author = {ریوندی, بتول and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and وحیدی نیا, محمد and موسوی زاده, سیدمحمدعلی},
title = {چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند تیرگان در ناودیس خور در شمال شرق مشهد},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کپه داغ، تیرگان، بارمین- آپسین، چینه نگاری سکانسی، رمپ، فرامینیفرهای بنتونیک، جلبک سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند تیرگان در ناودیس خور در شمال شرق مشهد
%A ریوندی, بتول
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A وحیدی نیا, محمد
%A موسوی زاده, سیدمحمدعلی
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]