پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15

عنوان : ( تعیین سن گیاهان بوته ای، روشی جهت تعیین وضعیت توالی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: گیاه گون خاردار در منطقه مایان مشهد) )

نویسندگان: کمال الدین ناصری , زهرا نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با استفاده ار تعیین سن گیاهان از طریق شمارش حلقه های رشد سالانه، سال جوانه زنی و فراوانی بقای گیاه گون خاردار در طول چهل سال گذشته مشخص شد و با تطبیق آن با شرایط آب و هوایی و شدت چاری منطقه، وضعیت توالی پوشش گیاهی منطقه مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, تعیین سن گیاهان, حلقه رشد سالانه, پویایی پوشش گیاهی, گون خاردار, مایان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031401,
author = {ناصری, کمال الدین and نامقی, زهرا},
title = {تعیین سن گیاهان بوته ای، روشی جهت تعیین وضعیت توالی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: گیاه گون خاردار در منطقه مایان مشهد)},
booktitle = {پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2012},
location = {بروجرد - استان لرستان, ايران},
keywords = {تعیین سن گیاهان، حلقه رشد سالانه، پویایی پوشش گیاهی، گون خاردار، مایان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سن گیاهان بوته ای، روشی جهت تعیین وضعیت توالی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: گیاه گون خاردار در منطقه مایان مشهد)
%A ناصری, کمال الدین
%A نامقی, زهرا
%J پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2012

[Download]