اولین کنفرانس پیشرانش هوافضای ایران , 2012-12-19

عنوان : ( بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO )

نویسندگان: مصطفی زاهدزاده , علی اسماعیلی , محمدحسن جوارشکیان , مجتبی زاهد زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق شبیه سازی و بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد می باشد

کلمات کلیدی

, موتور موشک, بهینه سازی , بدون شیپوره, ضربه ویژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031438,
author = {زاهدزاده, مصطفی and اسماعیلی, علی and جوارشکیان, محمدحسن and مجتبی زاهد زاده},
title = {بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO},
booktitle = {اولین کنفرانس پیشرانش هوافضای ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {موتور موشک، بهینه سازی ، بدون شیپوره، ضربه ویژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO
%A زاهدزاده, مصطفی
%A اسماعیلی, علی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A مجتبی زاهد زاده
%J اولین کنفرانس پیشرانش هوافضای ایران
%D 2012

[Download]