دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناورهای نوین , 2012-11-15

عنوان : ( بررسی مکانیسم اثر نانوذرات اکسید روی بر روی پروتئین غشاء باکتری Bacillus subtilis )

نویسندگان: راضیه جلال , نفیسه امیدوار , محمدرضا حسین دخت , الهه کفشدارگوهرشادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین MIC نانوذرات اکسید روی علیه باکتری Bacillus subtilis و بررسی میانکنش این نانوذرات با پروتئین های غشاء سلول باکتری است.

کلمات کلیدی

, فعالیت ضدمیکروبی, نانوذرات اکسید روی, Bacillus subtilis , MIC , فلورسانس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031448,
author = {جلال, راضیه and امیدوار, نفیسه and حسین دخت, محمدرضا and کفشدارگوهرشادی, الهه},
title = {بررسی مکانیسم اثر نانوذرات اکسید روی بر روی پروتئین غشاء باکتری Bacillus subtilis},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناورهای نوین},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فعالیت ضدمیکروبی، نانوذرات اکسید روی،Bacillus subtilis ،MIC ، فلورسانس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مکانیسم اثر نانوذرات اکسید روی بر روی پروتئین غشاء باکتری Bacillus subtilis
%A جلال, راضیه
%A امیدوار, نفیسه
%A حسین دخت, محمدرضا
%A کفشدارگوهرشادی, الهه
%J دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناورهای نوین
%D 2012

[Download]