اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2011-12-21

عنوان : ( طراحی و ساخت مولد تمام جهته آکوستیکی و کاربرد آن در شبیه سازی وتحلیل آزمایشگاهی آزمون های صوتی STI-STL-NVH-RT60 )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , علی کیانی فر , علی نجف پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نام فنی این دستگاه مولد تمام جهته صوتی است... این دستگاه هم فرکانس کننده محیط هم است

کلمات کلیدی

مولد تمام جهته صوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031469,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and کیانی فر, علی and علی نجف پور},
title = {طراحی و ساخت مولد تمام جهته آکوستیکی و کاربرد آن در شبیه سازی وتحلیل آزمایشگاهی آزمون های صوتی STI-STL-NVH-RT60},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مولد تمام جهته صوتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت مولد تمام جهته آکوستیکی و کاربرد آن در شبیه سازی وتحلیل آزمایشگاهی آزمون های صوتی STI-STL-NVH-RT60
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A کیانی فر, علی
%A علی نجف پور
%J اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
%D 2011

[Download]