Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (91-121)

عنوان : ( واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی , زهره تائبی نقندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تاریخ مطالعات زبان و ادبیّات فارسی در غرب، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی آمریکا رالف والدو امرسن (1882- 1803) است که علاقه‌اش به شعر و اندیشة شاعران ایرانی، موجب شد علاوه بر ارائة ترجمه از اشعار شاعران ایرانی به زبان انگلیسی، تحت‌تأثیر شعر فارسی و به خصوص غزلیّات حافظ، شعرهایی با گرایش‌های شرقی بسراید. افزون بر آن، امرسن مقاله‌ای با عنوان «دربارة شعر فارسی» نوشته است که اطلاع از محتوای آن در روشن‌کردن ذهنیت او دربارة شعر فارسی و چگونگی شکل‌گیری شناخت وی از شاعران ایرانی نقش مهمی دارد. این مقاله جایگاه شاعران ایرانی را در نگاه او نمایان کرده و برداشت امرسن را از شخصیت و اندیشه حافظ در مقام شاعری آزاد‌اندیش نشان می‌دهد. هدف این پژوهش واکاوی ذهنیت امرسن بر اساس مقالة «دربارة شعر فارسی» است. ابتدا به بررسی منابع شناخت وی از ادب شرق و شعر فارسی می‌پردازیم، سپس مبانی درک او از افق‌های معنایی اشعار عارفانة شاعران ایرانی مطرح می‌شود و در پایان بررسی نگرش تحسین‌آمیز وی نسبت به شخصیت و اندیشة حافظ ارائه می‌شود، از جمله آزاد‌اندیشی، اعتقاد به عشق استعلایی، استفاده از تخلّص، ساختارهای دولایه‌ای شعر حافظ و مواردی از این دست قرار داده که هر یک در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این بررسی نشان می‌دهد که به دلیل تفاوت‌های زبانی و فرهنگی، گاهی خطاهایی در برداشت وی از شعر شاعران ایرانی به چشم می‌خورد، به همین دلیل موضوع بعدی مورد بحث در این جستار، بررسی خطاهایی است که در ترجمه‌های امرسن از بعضی از این مفاهیم ایجاد شده است. به احتمال زیاد این خطا‌ها می‌توانند ناشی از مراجعه امرسن به ترجمه‌هایی باشد که از تنگنای چند زبان عبور کرده‌اند.

کلمات کلیدی

امرسن؛ شعر غنایی؛ مقالة دربارة شعر فارسی؛ حافظ؛ ادبیات تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031484,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود and تائبی نقندری, زهره},
title = {واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-3081},
pages = {91--121},
numpages = {30},
keywords = {امرسن؛ شعر غنایی؛ مقالة دربارة شعر فارسی؛ حافظ؛ ادبیات تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%A تائبی نقندری, زهره
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2012

[Download]