جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (18), شماره (18), سال (2012-9) , صفحات (43-73)

عنوان : ( مدیریت شهری و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی (نمونه موردی: کوی نه دره مشهد) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , محمد علی احمدیان , محمد محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشهد دومین کلانشهر کشور با بیش از 25 میلیون نفر جمعیت میزبان بیش از 820 هزار نفر حاشیه نشین در وسعتی بالغ بر 3200 هکتار به صورت غیر مجاز می باشد.

کلمات کلیدی

, اسکان غیر رسمی , مدیریت شهرری , ساماندهی , نه دره مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031503,
author = {رهنماء, محمدرحیم and محمد علی احمدیان and محمدیان, محمد},
title = {مدیریت شهری و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی (نمونه موردی: کوی نه دره مشهد)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2012},
volume = {18},
number = {18},
month = {September},
issn = {2383-2487},
pages = {43--73},
numpages = {30},
keywords = {اسکان غیر رسمی ، مدیریت شهرری ، ساماندهی ، نه دره مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت شهری و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی (نمونه موردی: کوی نه دره مشهد)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A محمد علی احمدیان
%A محمدیان, محمد
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2012

[Download]