اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16

عنوان : ( بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , ابراهیم اکبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دست یابی به عملکرد بهینه بالواره ها تاثیر بسزائی در طراحی وسایل پرنده دارد. در این تحقیق بر اساس تئوری کنترل لایه مرزی سطح متحرک بهینه ترین حالت سیلندر چرخان در لبه حمله بالواره مطالعه شده است. جریان سیال حول یک بالواره با یک سیلندر چرخان در لبه حمله آن به صورت عددی شبیه سازی شده ، سپس برای تایید روش حل، بخشی از نتایج حاصله از حل عددی با داده های تجربی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهند که به کمک سلندر چرخان می توان واماندگی را تا 4 درجه و ضریب برا را تا 20% افزایش دارد. همچنین هر چه سرعت خطی سیلندر بیشتر از سرعت جریان آزاد باشد ضریب پسا کاهش و ضریب برا افزایش می یابد

کلمات کلیدی

, بهینه , لایه مرزی , سیلندر چرخان , لبه حمله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031517,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی, علی and اکبرزاده, ابراهیم},
title = {بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه ، لایه مرزی ، سیلندر چرخان ، لبه حمله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی, علی
%A اکبرزاده, ابراهیم
%J اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک
%D 2012

[Download]