اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16

عنوان : ( تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , احمد پارسانیا , علی اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثر اضافه کردن بالک به یک هیدروفویل سه بعدی و تاثیر محل قرارگیری آن بر عملکرد هیدروفویل به صورت عددی است. تحوه تاثیر گذاری اثر بالک بر امواج تشکیل شده در سطح آزاد مطالعه شده است. در روش عددی استفاده شده ، از الگوریتم فشار مبنا و از تکنیک سیمپل برای حل معادلات ناویر استوکس استفاده گردیده ، همچنین به منظور شبیه سازی موج سطحی از مدل دو فازی درصد سیال استفاده شده است. در ابتدا بخشی از نتایج حاصل از حل عددی با نتایج منتشر شده مورد مقایسه قرار می گیرد و با توجه به صحت روند شبیه سازی عددی، اثر بالک بر علمکرد هیدرودینامیکی هیروفویل و میزان تاثیر گذاری آن امواج سطحی بحث و تحلیل گردیده است.

کلمات کلیدی

, بالک, هیدروفیل, سه بعدی, سطح آزاد , غوطه ور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031518,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and پارسانیا, احمد and اسماعیلی, علی},
title = {تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بالک، هیدروفیل، سه بعدی، سطح آزاد ، غوطه ور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A پارسانیا, احمد
%A اسماعیلی, علی
%J اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک
%D 2012

[Download]