اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16

عنوان : ( بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , هادی معروف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق شبیه سازی سه بعدی سکان عمودی شناورهای تندرو و مطالعه اثر ضخامت هیدروفویل، زاویه حمله و سرعت حرکت آن با استفاده از یک نرم افزار عددی است. روش عددی استفاده شده برای حل معادلات ناویراستوکس ، بر اساس الگوریتم فشار مبنا می باشد، جریان دوفازی، آشفته ، تراکم ناپذیر و پایا بوده و از ایده در صد سیال برای شبیه سازی دو فاز آب و هوا استفاده می شود. ابتدا بخشی از نتایج حاصل از حل عددی با نتایج تجربی مقایسه شد ه و انطباق خوب بین آن ها بیان کننده صحت حل عددی می باشد. نتایج نشان می دهد که سکان های ضخیم تر عملکردی بسیاز نامناسبی دارند و هر چه سکان ضخیم تر می شود؛ نیروهای برا کاهش چشمگیری داشته و از یک جای به بعد جهت اعمال نیرو عوض می شود

کلمات کلیدی

, سکان, سه بعدی, نیروهای هیدروداینامیکی, دو فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031520,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی, علی and معروف, هادی},
title = {بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سکان، سه بعدی، نیروهای هیدروداینامیکی، دو فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی, علی
%A معروف, هادی
%J اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک
%D 2012

[Download]