همایش ملی مهندسی مواد , 2012-07-12

عنوان : ( تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیم گرافیت به روش محلول سازی در متالورژی پودر )

نویسندگان: داود خادمی , حسین پاکدل نوقابی , محسن بهنام آقاجان , ابوالفضل باباخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کامپوزیت های پایه آلومینیوم، تقویت شده با ذرات پودر گرافیت بوسیله روش محلول سازی مایع تهیه می شوند. به منظور دستیابی به خواص مکانیکی، مثل سختی و استحکام کششی این کامپوزیت ها برحسب تابعی از درصد گرافیت مورد بررسی قرار می گیرند. میزان گرافیت در این پژوهش 1.5، 3 و 4.5 درصد وزنی در نظر گرفته شده است. در ابتدا پودر گرافیت را در حلالی (استون) حل کرده به مدت 1 ساعت آلتراسونیک نمودیم. سپس پودر آلومینیوم (تقریبا خالص % 99.9) به محلول اضافه گردید و به مدت 4 ساعت آلترا سونیک گردید. در مرحله ی بعدی محلول حاصل فیلتر و سپس در دمای 0C 90 در اتمسفر خلا به مدت 6 ساعت خشک گردید. سپس مخلوط پودر حاصل را در فشار Mpa 500 به صورت سرد فشرده کردیم. در ادامه کامپوزیت در دمای 0C 500 در اتمسفر خلا به مدت6 ساعت تف جوشی گردید و در همان محیط سرد شد. به منظور بررسی خواص مکانیکی، نمونه ها تحت آزمون های فشار، سختی سنجی وسایش قرار گرفتند. سختی نمونه ها توسط سختی سنجی برینل اندازه گیری شدند و در انتها ریز ساختار حاصل بوسیله ی میکروسکوپ نوری (OM) و SEM بررسی و تحلیل شدند. باتوجه به نتایج و مشاهدات حاصل توزیع ذرات گرافیت در زمینه ی آلومینیوم در این روش نسبت به روش های مکانیکی بهبود چشمگیری را نشان می دهد که همین امر باعث بهبود خواص مکانیکی شده است.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت ذره ای, آلومینیم, گرافیت , متالورژی پودر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031523,
author = {خادمی, داود and پاکدل نوقابی, حسین and بهنام آقاجان, محسن and باباخانی, ابوالفضل},
title = {تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیم گرافیت به روش محلول سازی در متالورژی پودر},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مواد},
year = {2012},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {کامپوزیت ذره ای،آلومینیم، گرافیت ، متالورژی پودر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیم گرافیت به روش محلول سازی در متالورژی پودر
%A خادمی, داود
%A پاکدل نوقابی, حسین
%A بهنام آقاجان, محسن
%A باباخانی, ابوالفضل
%J همایش ملی مهندسی مواد
%D 2012

[Download]