متین, دوره (1), شماره (1), سال (1999-3) , صفحات (225-266)

عنوان : ( بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیروزى انقلاب اسلامى ایران در 22 بهمن‏1357 نیاز جامعه انقلابى را به تجدید میثاقى نوین آشکار ساخت. این پیمان تازه که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نام گرفت، از پیشینه‏اى بهره مى‏برد که بخش عمده‏اى از آن در شیوه عمل و اندیشه امام خمینى(س) نهفته است. به نظر مى‏رسد انقلابها همواره مدعیان نظم نوینى هستند که جامعه را از سامان پیشین متمایز مى‏گردانند. اما صرف ادعا بیانگر تفاوت نیست و آنچه که ظهور سامان یافته‏ترى دارد عبارت است از متن مکتوب و مدونى که آن را قانون اساسى نام نهاده‏اند. انقلابها با تدوین یک متن مکتوب نوین مى‏توانند ادعاى نظم برترى را به ظهور برسانند و به آن وجهه اثباتى ببخشند. انقلاب اسلامى ایران نیز بر نظم قبلى شورید و مدعى نظم برتر و نوین‏ترى شد که شکل ملموس و مکتوب آن در قالب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نمایان گشت. در این مقاله دو روایت از نحوه تدوین قانون اساسى به همدیگر آمیخته شده است:

کلمات کلیدی

, امام خمینی, قانون اساسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031529,
author = {خلیلی, محسن},
title = {بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی},
journal = {متین},
year = {1999},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2423-6462},
pages = {225--266},
numpages = {41},
keywords = {امام خمینی، قانون اساسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی
%A خلیلی, محسن
%J متین
%@ 2423-6462
%D 1999

[Download]