متین, دوره (2), شماره (6), سال (2000-6) , صفحات (131-182)

عنوان : ( مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه بازنگری در دو قانون اساسی معاصر ایران

کلمات کلیدی

, قانون اساسی مشروطیت, قانون اساسی جمهوری اسلامی, بازنگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031531,
author = {خلیلی, محسن},
title = {مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی},
journal = {متین},
year = {2000},
volume = {2},
number = {6},
month = {June},
issn = {2423-6462},
pages = {131--182},
numpages = {51},
keywords = {قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازنگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی
%A خلیلی, محسن
%J متین
%@ 2423-6462
%D 2000

[Download]