متین, دوره (3), شماره (13), سال (2002-3) , صفحات (111-144)

عنوان : ( نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازنگری در دو مجلس موسسان تدوینگر و مجلس موسسان بازنگری در تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی

کلمات کلیدی

, بازنگری قانون اساسی, خبرگان 1358, شورای بازنگری 1368
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031532,
author = {خلیلی, محسن},
title = {نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368},
journal = {متین},
year = {2002},
volume = {3},
number = {13},
month = {March},
issn = {2423-6462},
pages = {111--144},
numpages = {33},
keywords = {بازنگری قانون اساسی، خبرگان 1358، شورای بازنگری 1368},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368
%A خلیلی, محسن
%J متین
%@ 2423-6462
%D 2002

[Download]