پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی, دوره (2), شماره (4), سال (2007-6) , صفحات (13-50)

عنوان : ( مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نیاز نظام نوپا به یک قانون اساسی، پدید آمد. مسئولیت تدوین متن قانون اساسی را مجلسی به نام "خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بر عهده گرفت. نگارنده در این مکتوب، ضمن استناد تام و تمام به متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی و با بهره‌گیری از شیوه استنباطی، مقاله را به دو بخش "زمینه و متن"، تقسیم و از خلال آن، چهار مفهوم آزادی (واکنشی، کنشی، منفی و مثبت) را بررسی کرده است. نوشتار، معطوف به یک فرضیه است و نگارنده مدعی شده که ماهیت مذهبی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، دو نوع آزادی واکنشی و کنشی را به شیوه‌ای تلفیق گرایانه در کنار دو مفهوم کلاسیک منفی و مثبت آزادی گذاشته، ولی در عمل، هر چهار نوع آزادی را به ابهام و ناکارآیی کشانده است.

کلمات کلیدی

, خبرگان قانون اساسی, آزادی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, انقلاب اسلامی ایران, آزادی واکنشی, آزادی کنشی, آزادی منفی, آزادی مثبت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031536,
author = {خلیلی, محسن},
title = {مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی},
journal = {پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی},
year = {2007},
volume = {2},
number = {4},
month = {June},
issn = {2008-0948},
pages = {13--50},
numpages = {37},
keywords = {خبرگان قانون اساسی، آزادی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران، آزادی واکنشی، آزادی کنشی، آزادی منفی، آزادی مثبت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی
%A خلیلی, محسن
%J پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی
%@ 2008-0948
%D 2007

[Download]