حقوق اساسی, دوره (2), شماره (3), سال (2005-3) , صفحات (65-90)

عنوان : ( نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: بررسی انتقادی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی انتقادی از نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

کلمات کلیدی

, مجمع تشخیص مصلحت نظام, سیاست های کلی, نظارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031537,
author = {خلیلی, محسن},
title = {نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: بررسی انتقادی},
journal = {حقوق اساسی},
year = {2005},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {****-0125},
pages = {65--90},
numpages = {25},
keywords = {مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی، نظارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: بررسی انتقادی
%A خلیلی, محسن
%J حقوق اساسی
%@ ****-0125
%D 2005

[Download]