حقوق اساسی, دوره (3), شماره (4), سال (2006-3) , صفحات (7-50)

عنوان : ( روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقادی از رابطه مجمع تشخیص مصلحت با قوه مجریه در تدوین سیاست های کلی نظام

کلمات کلیدی

, مجمع تشخیص, قوه مجریه, برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031538,
author = {خلیلی, محسن},
title = {روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور},
journal = {حقوق اساسی},
year = {2006},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {****-0125},
pages = {7--50},
numpages = {43},
keywords = {مجمع تشخیص، قوه مجریه، برنامه توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور
%A خلیلی, محسن
%J حقوق اساسی
%@ ****-0125
%D 2006

[Download]