علوم قرآن و حدیث, دوره (43), شماره (86), سال (2011-9) , صفحات (45-62)

عنوان : ( بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فهیمه شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از پرشمارترین فرازهای صحیفه سجادیه به توبه، انابه و استغفار از گناهانی مربوط است که نه تنها با مقام عصمت امام سجاد علیه‌السلام ناسازگار است بلکه با انسان‌های معمولی نیز مناسبت ندارد. این نوشتار در پی آن است که برخی از راه‌ حل‌های تعارض یاده شده را مطرح و بررسی کند. بر این اساس، در تبیین تعارض پیش آمده بین عصمت امام و اعتراف به گناهان در ادعیه ، فرازهای مربوط به بحث به دو دسته تقسیم می شود: دسته‌یکم: برخی از فرازها به علت مضامین آن‌ها نباید به معصوم (ع) نسبت داده شود، به‌نظر می‌رسد که دعای معصوم و اعتراف به گناه وی در این موارد با سایر انسانها به عنوان مراتب وجودی معصوم (ع) ارتباط دارد نه به ساحت ویژه آن حضرت. دسته دوم: ادعیه‌ای است که نوع اعتراف به گناهان در آنها با عصمت اولیا منافات ندارد چرا که معنی گناه متعارف در آنها لحاظ نمی‌شود؛ بلکه کوچکترین دوری از خدا و اشتغال به ما سوی الله آن هم نه آن نوع از دوری و اشتغال به غیر که میان سایر انسان‌ها کم و بیش وجود دارد، از نظر معصوم در قبال عزّ ربوبی بی ادبی و گناهی نابخشودنی به حساب آمده و نهایتاً سردادن هر ندایی گویی قد بر افراشتن در برابر الله تعالی محسوب شده است که امام(ع) به‌خاطر آنها استغفار می‌کند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: صحیفه سجادیه, معصوم, ادعیه, استغفار, انسان کامل , مراتب وجودی, عز ربوبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031553,
author = {حسینی, سیدمرتضی and شریعتی, فهیمه},
title = {بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2011},
volume = {43},
number = {86},
month = {September},
issn = {2008-9120},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {واژگان کلیدی: صحیفه سجادیه، معصوم، ادعیه، استغفار، انسان کامل ، مراتب وجودی، عز ربوبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه
%A حسینی, سیدمرتضی
%A شریعتی, فهیمه
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2011

[Download]