نخستین همایش ملی علوم مدیدیت نوین , 2012-08-26

عنوان : ( تأثیر ویژگیهای کارآموز، طراحی آموزشی و شرایط سازمانی بر درک آموزش و انتقال یادگیری )

نویسندگان: مرتضی کرمی , بابک جودی قاسم کندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدیران سازمان‌ها، شواهد قوی از اثربخشی دوره های آموزشی می خواهند که فراتر از واکنش و یادگیری شرکت کنندگان به دوره های آموزشی باشد. آن‌ها می خواهند بدانند که چگونه دوره‌های آموزشی، عملکرد سازمانی را بهبود می بخشند و اینکه چرا این تغییرات در دانش ها، مهارت ها و نگرش ها، تأثیر ضعیفی دارند. انتقال یادگیری، سطحی تعریف شده است که کارآموز، دانش، مهارت‌ها و نگرش‌های کسب کرده از آموزش را در حرفه اش به کار می برد. همچنین انتقال آموزش به عنوان پایداری این دانش، مهارت‌ها و نگرش‌ها در یک دوره زمانی معین تعریف شده است.

کلمات کلیدی

, آموزش, انتقال یادگیری, ویژگیهای کارآموز, طراحی آموزشی, محیط سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031558,
author = {کرمی, مرتضی and جودی قاسم کندی, بابک},
title = {تأثیر ویژگیهای کارآموز، طراحی آموزشی و شرایط سازمانی بر درک آموزش و انتقال یادگیری},
booktitle = {نخستین همایش ملی علوم مدیدیت نوین},
year = {2012},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آموزش، انتقال یادگیری، ویژگیهای کارآموز، طراحی آموزشی، محیط سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر ویژگیهای کارآموز، طراحی آموزشی و شرایط سازمانی بر درک آموزش و انتقال یادگیری
%A کرمی, مرتضی
%A جودی قاسم کندی, بابک
%J نخستین همایش ملی علوم مدیدیت نوین
%D 2012

[Download]