دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , 2001-09-03

عنوان : ( براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی )

نویسندگان: مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تحقیقی رار روی استحکام کارتن های تولیدی در یک شرکت کارتن سازی انجام می دهیم. برای این منظور از روش رگرسیون غیر خطی به برازش مدل محاسبه استحکام کارتن های تولیدی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, استحکام کارتن, رگرسیون غیر خطی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031585,
author = {جباری نوقابی, مهدی and جباری نوقابی, هادی},
title = {براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی},
booktitle = {دومین سمینار دانشجویی آمار ایران},
year = {2001},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {استحکام کارتن، رگرسیون غیر خطی، برآورد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی
%A جباری نوقابی, مهدی
%A جباری نوقابی, هادی
%J دومین سمینار دانشجویی آمار ایران
%D 2001

[Download]