چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2003-09-03

عنوان : ( اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها )

نویسندگان: ابوالقاسم بزرگ نیا , مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک فضای احتمال یا یک توزیع توأم را در نظر بگیرید. هر احتمال مشتق شده ( نتیجه شده ) یا توزیع های حاشیه ای قابل انطباق خواهند بود. مسأله عکس اینست که یک مجموعه از احتمالهای نتیجه شده یا توزیع های حاشیه ای را طوری تعیین کنیم که قابل تطبیق باشند. به این معنی که یک فضای احتمال یا توزیع توأم وجود داشته باشد،که احتمالهای نتیجـه شده یا توزیعهای حاشیه ای را نتیجه دهند. چون عدم تطبیق یا ناسازگاری ممکن است در بعضی روشها اتفاق افتد. یک سلسله مراتبی از ناسازگاری ها را ارائه می دهیم و یک مدل خطی تهیه می کنیم که طرح را به عدم پوشش سطوح ناسازگاری نزدیک می کند. سپس حالات مختلف آن را تحت شرایط متفاوت توسط نرم افزار Lindo حل می کنیم.

کلمات کلیدی

, توزیع های حاشیه ای, کرانهای فریشه, معادلات خطی, برنامه ریزی خطی, احتمالات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031587,
author = {بزرگ نیا, ابوالقاسم and جباری نوقابی, مهدی and جباری نوقابی, هادی},
title = {اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها},
booktitle = {چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2003},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {توزیع های حاشیه ای، کرانهای فریشه، معادلات خطی، برنامه ریزی خطی، احتمالات ناسازگار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها
%A بزرگ نیا, ابوالقاسم
%A جباری نوقابی, مهدی
%A جباری نوقابی, هادی
%J چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2003

[Download]