دانشگاه علوم پزشکی زنجان, دوره (20), شماره (83), سال (2013-3) , صفحات (62-69)

عنوان : ( تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی )

نویسندگان: محمدحسین موقر , مهرداد فتحی , مجید زندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی

کلمات کلیدی

, رفلکسولوزی کف پا , کمردرد, دیسکوپاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031596,
author = {موقر, محمدحسین and فتحی, مهرداد and زندی, مجید},
title = {تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی زنجان},
year = {2013},
volume = {20},
number = {83},
month = {March},
issn = {1606-9366},
pages = {62--69},
numpages = {7},
keywords = {رفلکسولوزی کف پا ، کمردرد، دیسکوپاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی
%A موقر, محمدحسین
%A فتحی, مهرداد
%A زندی, مجید
%J دانشگاه علوم پزشکی زنجان
%@ 1606-9366
%D 2013

[Download]