گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (3), شماره (7), سال (2011-7) , صفحات (87-91)

عنوان : ( فعالیت ضد قارچی عصاره کیوی )

نویسندگان: محمود ذکائی , مهرداد لاهوتی , سروناز فضائلی ترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میوه کیوی از تیره

کلمات کلیدی

, عصاره, اثر ضد قارچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031597,
author = {ذکائی, محمود and لاهوتی, مهرداد and فضائلی ترابی, سروناز},
title = {فعالیت ضد قارچی عصاره کیوی},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2011},
volume = {3},
number = {7},
month = {July},
issn = {1684-0240},
pages = {87--91},
numpages = {4},
keywords = {عصاره-اثر ضد قارچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فعالیت ضد قارچی عصاره کیوی
%A ذکائی, محمود
%A لاهوتی, مهرداد
%A فضائلی ترابی, سروناز
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 1684-0240
%D 2011

[Download]