مرتع و آبخیزداری, دوره (64), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (25-37)

عنوان : ( بررسی کارایی برخی روش‌های برآورد دبی اوج لحظه‌ای با استفاده از داده‌های دبی روزانه )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , جمیله سلیمی کوچی , علی طالبی , هیراد عبقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی برخی روش‌های برآورد دبی اوج لحظه‌ای با استفاده از داده‌های دبی روزانه مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, دبی اوج لحظه ای, شبکه عصبی مصنوعی, دبی روزانه, روشهای تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031640,
author = {دستورانی, محمدتقی and جمیله سلیمی کوچی and علی طالبی and هیراد عبقری},
title = {بررسی کارایی برخی روش‌های برآورد دبی اوج لحظه‌ای با استفاده از داده‌های دبی روزانه},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2011},
volume = {64},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5044},
pages = {25--37},
numpages = {12},
keywords = {دبی اوج لحظه ای، شبکه عصبی مصنوعی، دبی روزانه، روشهای تجربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی برخی روش‌های برآورد دبی اوج لحظه‌ای با استفاده از داده‌های دبی روزانه
%A دستورانی, محمدتقی
%A جمیله سلیمی کوچی
%A علی طالبی
%A هیراد عبقری
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2011

[Download]