آب و فاضلاب, دوره (80), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (114-125)

عنوان : ( کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در مدل‌سازی بارش- رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده‌رود )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , حامد شریفی دارانی , علی طالبی , علیرضا مقدم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در مدل‌سازی بارش- رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده‌رود

کلمات کلیدی

, شبکه عصبی مصنوعی- سیستم استنتاج عصبی-فازی, بارش -رواناب, حوزه آبخیز سد زاینده رود, الگوریتم ژنتیک, آزمون گاما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031644,
author = {دستورانی, محمدتقی and حامد شریفی دارانی and علی طالبی and علیرضا مقدم نیا},
title = {کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در مدل‌سازی بارش- رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده‌رود},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2012},
volume = {80},
number = {4},
month = {February},
issn = {1024-5936},
pages = {114--125},
numpages = {11},
keywords = {شبکه عصبی مصنوعی- سیستم استنتاج عصبی-فازی، بارش -رواناب، حوزه آبخیز سد زاینده رود، الگوریتم ژنتیک، آزمون گاما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در مدل‌سازی بارش- رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده‌رود
%A دستورانی, محمدتقی
%A حامد شریفی دارانی
%A علی طالبی
%A علیرضا مقدم نیا
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2012

[Download]