اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر , 2012-12-12

عنوان : ( بررسی امکان پذیری استجصال آب زیرسطحی از طریق احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی در منطقه بجستان) )

نویسندگان: علی باقریان کلات , علی اکبر عباسی , جواد طباطبایی یزدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف امکان پذیری استحصال آب زیرسطحی از طریق احداث سد زیرزمینی در منطقه حسین آباد بجستان به انجام رسید. در منطقه مورد مطالعه، گمبود آب شرب و کشاورزس وضعیت بحرانی را برای منطقه ایجاد کرده است. این موضوع موجب مهاجرت گسترده ساکنین حوزه به شهرهای اطراف شده است. قنات حسین آباد تنها منبع آب شرب و کشاورزی روستا می باشد. این قنات که در گذشته نه چندان دور پرآب بوده و موجب رونق کشاورزی و دامداری روستا می شده است در سالهای اخیر بسیار کم آب شده و در حال خشک شدن است. نتیجه بررسی ویژگیهای زمین شناسی، هیدروژئولوژی، آبهای زیرزمینی، اقتصادی-اجتماعی و زمین شناسی مهندسی منطقه نشان داد که در بالا دست قنات حسین آباد بجستان با احداث سد زیرزمینی می توان آب زیرسطحی را استحصال و قنات را احیا نمود. بررسیها نشان داده که آبدهی متوسط این قنات حدود 2 لیتر در ثانیه بوده و ساکنین منطقه با کمبود 100 هرار مترمکعب کمبود آب شرب، بهداشتی و کشاورزی مواجهند. در بالادست قنات، با احداث سدزیرزمینی امکان ذخیره 20 هزار متر مکعب از آب زیرسطحی در مخزن سد در هر مرحله از آبگیری وجود دارد که با برنامه ریزی مناسب، در هر سال سدزیرزمینی امکان چند مرحله آبگیری دارد. لذا با احداث سدزیرزمینی و استحصال حدود 100 هزار مترمکعب از آبهای زیرسطحی می توان بخش قابل توجهی از نیاز آبی باغات انار، اراضی زعفران و آب بهداشتی روستا را تامین نمود.این تحقیق نشان داداز آنجا که بحران آب در منطقه بسیار جدی بوده و قنات موجود تنها منبع آب پایدار منطقه بشمار می رود لذا در شرایط موجود احداث سد زیرزمینی در بالادست قنات می تواند روشی مناسب جهت افزایش آبدهی قنات و تامین آب روستای حسین آباد معرفی شود.

کلمات کلیدی

, سد زیرزمینی, آب زیرسطحی, قنات حسین آباد, بجستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031650,
author = {باقریان کلات, علی and علی اکبر عباسی and جواد طباطبایی یزدی and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی امکان پذیری استجصال آب زیرسطحی از طریق احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی در منطقه بجستان)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سد زیرزمینی، آب زیرسطحی، قنات حسین آباد، بجستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان پذیری استجصال آب زیرسطحی از طریق احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی در منطقه بجستان)
%A باقریان کلات, علی
%A علی اکبر عباسی
%A جواد طباطبایی یزدی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
%D 2012

[Download]