دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11

عنوان : ( تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن )

نویسندگان: علی پیروی , صادق فاضل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدل سازی و تخمین قابلیت اطمینان و میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی با روش مونت کارلو, ارائه می شود. سپس راهکاری جهت افزایشMTTF این نوع کامپیوتر و تجهیزات مشابه آن پیشنهاد شده و نتایج جدید به دست آمده با فرض اجرای این راهکار ارائه و با نتایج قبلی مقایسه می شوند. برای دستیابی به این نتایج یک بسته نرم افزاری به زبان C تهیه گردیده است. توجه به نتایج به دست آمده در این مقاله باعث افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی خواهد شد.

کلمات کلیدی

--
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031665,
author = {پیروی, علی and فاضل, صادق},
title = {تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {--},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن
%A پیروی, علی
%A فاضل, صادق
%J دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2004

[Download]