مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (44), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (21-33)

عنوان : ( مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 )

نویسندگان: پیمان باشی شهابی , حمید نیازمند , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031671,
author = {باشی شهابی, پیمان and نیازمند, حمید and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7},
journal = {مهندسی مکانیک امیرکبیر},
year = {2012},
volume = {44},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-6032},
pages = {21--33},
numpages = {12},
keywords = {روند رو به افزایش آلودگی محیط زیست و قوانین سختگیرانه‌، شرکت‌های خودروسازی را مجبور به تولید محصولاتی با آلاینگی کمتر می‌نماید. در این راستا تخلیه گازهای رخنه‌ای تولید شده در موتور خودروها به محیط ممنوع شده است. امروزه راهکار مورد استفاده، بازگرداندن این گازها به محفظه احتراق و سوزاندن آن‌ها است. از سوی دیگر استفاده از روش بازگردانی دود برای کاهش اکسیدهای ازت در موتورهای احتراق داخلی مفید بوده است. در هر دو روش، توزیع غیر یکنواخت گازهای بازگردانده شده بین راهگاه‌های چندراهه ورودی، منجر به کاهش چشمگیر توان و افزایش آلاینده‌های موتور خواهد شد. علاوه‌بر موقعیت تزریق که نقش تعیین‌کننده‌ای در چگونگی توزیع گازهای تزریق شده دارد، به نظر می‌رسد که عواملی مانند دور موتور، سرعت و زاویه تزریق بر چگونگی توزیع گازها اثربخش باشند. در این تحقیق عددی اثر این عوامل بر توزیع دود یا گازهای رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که زاویه تزریق کم‌ترین و دور موتور بیش‌ترین اثر را بر توزیع دود یا گازهای رخنه‌ای تزریق شده به منیفولد دارند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7
%A باشی شهابی, پیمان
%A نیازمند, حمید
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J مهندسی مکانیک امیرکبیر
%@ 2008-6032
%D 2012

[Download]