اولین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران , 2001-03-07

عنوان : ( کنترل کیفیت بلادرنگ محصولات و تحقق آن در صنایع کاشی با کمک ماشین بینایی )

نویسندگان: سعید طوسی زاده , علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی سریع برای تحلیل مقایسه و استنتاج معرفی می شود ...

کلمات کلیدی

بینایی ماشین کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031691,
author = {طوسی زاده, سعید and پیروی, علی},
title = {کنترل کیفیت بلادرنگ محصولات و تحقق آن در صنایع کاشی با کمک ماشین بینایی},
booktitle = {اولین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران},
year = {2001},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بینایی ماشین کنترل کیفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل کیفیت بلادرنگ محصولات و تحقق آن در صنایع کاشی با کمک ماشین بینایی
%A طوسی زاده, سعید
%A پیروی, علی
%J اولین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
%D 2001

[Download]