همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد بخش صنعت در ایران (با تاکید بر سه گروه استان های توسعه یافته،در حال توسعه و توسعه نیافته صنعتی) )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , وجیهه خسروجردی , نازگل اشرافی بجستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه گذاری

کلمات کلیدی

آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031719,
author = {همایونی فر, مسعود and خسروجردی, وجیهه and اشرافی بجستان, نازگل},
title = {بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد بخش صنعت در ایران (با تاکید بر سه گروه استان های توسعه یافته،در حال توسعه و توسعه نیافته صنعتی)},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {آموزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد بخش صنعت در ایران (با تاکید بر سه گروه استان های توسعه یافته،در حال توسعه و توسعه نیافته صنعتی)
%A همایونی فر, مسعود
%A خسروجردی, وجیهه
%A اشرافی بجستان, نازگل
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]