ششمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( بررسی ساختارهای تکتونیکی تاقدیس ژرف (ارتفاعات کپه داغ) )

نویسندگان: فروغ فروغی گرو , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری پارامتر های هندسی مربوط به یک سطح چین خورده و تجزیه تحلیل داده ها حکایت از آن دارد که تاقدیس ژرف یک چین نا متقارن ، باز ، نیمه زاویه دار و وسیع است و بر اساس طبقه بندی رمزی در رده ی موازی(1B) قرار می گیرد. تاقدیس ژرف با درازای نزدیک به 43 کیلومتر و پهنای 5 تا 8 کیلومتر و راستای چیره ی شمال باختری – جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در کمربند چین خورده ی کپه داغ است. این مجموعه که در پهنه ی ساختاری کپه داغ قرار گرفته دارای چین خوردگی، گسل ها و درزه های متعددی است.

کلمات کلیدی

, تاقدیس ژرف, کپه داغ, چین موازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031720,
author = {فروغی گرو, فروغ and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {بررسی ساختارهای تکتونیکی تاقدیس ژرف (ارتفاعات کپه داغ)},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تاقدیس ژرف- کپه داغ- چین موازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختارهای تکتونیکی تاقدیس ژرف (ارتفاعات کپه داغ)
%A فروغی گرو, فروغ
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2012

[Download]