دومین کنفرانس علمی کاربردی صنایع هوافضا , 2004-01-05

عنوان : ( تخمین قابلیت اطمینان مدیر کنترل آتش موشک انداز ساحل به دریا و انتخاب قطعات یدکی جهت نگهداری مبتنی بر آمادگی عملیاتی ناوگان موشکی )

نویسندگان: علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نتایج تحقیقات در خصوص قابلیت اطمینان مدیر کنترل آتش موشک انداز ساح به دریا ...

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان , آمادگی عملیاتی , موشک انداز , ناوگان , تعمیر و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031728,
author = {پیروی, علی},
title = {تخمین قابلیت اطمینان مدیر کنترل آتش موشک انداز ساحل به دریا و انتخاب قطعات یدکی جهت نگهداری مبتنی بر آمادگی عملیاتی ناوگان موشکی},
booktitle = {دومین کنفرانس علمی کاربردی صنایع هوافضا},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان - آمادگی عملیاتی - موشک انداز - ناوگان - تعمیر و نگهداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین قابلیت اطمینان مدیر کنترل آتش موشک انداز ساحل به دریا و انتخاب قطعات یدکی جهت نگهداری مبتنی بر آمادگی عملیاتی ناوگان موشکی
%A پیروی, علی
%J دومین کنفرانس علمی کاربردی صنایع هوافضا
%D 2004

[Download]