دومین کنفرانس علمی کاربردی صنایع هوافضا , 2004-01-05

عنوان : ( بررسی کمی نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی یک نوع کامپیوتر نظامی الکترونیکی )

نویسندگان: صادق فاضل , علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر چند نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان ....

کلمات کلیدی

, ضریب کیفیت, قابلیت اطمینان, نرخ خرابی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031729,
author = {فاضل, صادق and پیروی, علی},
title = {بررسی کمی نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی یک نوع کامپیوتر نظامی الکترونیکی},
booktitle = {دومین کنفرانس علمی کاربردی صنایع هوافضا},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضریب کیفیت; قابلیت اطمینان; نرخ خرابی; MTTF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کمی نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی یک نوع کامپیوتر نظامی الکترونیکی
%A فاضل, صادق
%A پیروی, علی
%J دومین کنفرانس علمی کاربردی صنایع هوافضا
%D 2004

[Download]