علوم آب و خاک, دوره (16), شماره (61), سال (2012-11) , صفحات (155-165)

عنوان : ( ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن )

نویسندگان: محسن باقری بداغ آبادی , محمدحسن صالحی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , جهانگرد محمدی , علیرضا کریمی , نورایر تومانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه تغییرپذیری ناپیوسته در خاک و ترسیم مرز برای واحدهای نقشه، محدودیت‏هایی را برای روش‌های سنتی (مرسوم) شناسایی خاک به همراه دارد. راهکارهای نوین ارایه شده برای غلبه بر این محدودیت‌ها (که به‌طور کلی، \\\"نقشه‌برداری رقومی خاک- نامیده می‌شوند)، امکان بررسی تغییرات پیوسته‌ی خاک را فراهم کرده‌اند؛ چراکه تلاش می‌کنند تا بر اساس متغیرهای محیطی و یا خصوصیاتی از خاک که به‏سادگی قابل دستیابی یا محاسبه هستند، کلاس‏های خاک یا ویژگی‏های آن را پیش‏بینی کنند. پژوهش حاضر می‌کوشد تا با هدف تهیه‌ی نقشه‌ی خاک منطقه‌ی بروجن- استان چهارمحال و بختیاری- توسط مدل SoLIM و به‌کارگیری مدل رقومی ارتفاع و ویژگی‌های آن، گامی جدید در راستای تهیه‌ی نقشه‌ها‌ی خاک‌ بردارد. برای این منظور، 18 ویژگی مختلف از مدل رقومی ارتفاع استخراج گردیدند و پس از پردازش اولیه، هفت ویژگی مهم‌تر انتخاب شدند. این ویژگی‌ها به‌همراه سه زیرگروه و هفت فامیل خاک غالب موجود در منطقه‌ی مطالعاتی (شامل 41 خاکرخ از 125 خاکرخ حفرشده در کل منطقه)، ماتریس داده‌های ورودی به مدل SoLIM را تشکیل دادند. نقشه‌های خاک فازیِ به‌دست آمده از SoLIM در سامانه‌ی اطلاعات جرافیایی (نرم‌افزار آرک- جی‌آی‌اس) به نقشه‌ی چندگوشه‌ای پراکنش خاک‌ها تبدیل شدند. نتایج نشان داد که ترکیبات گوناگون ویژگی‌های مدل رقومی ارتفاع در برآورد نوع خاک‌ها دقت متفاوتی دارند؛ و به‌طور کلی، دقت درون‌یابی‌ها حدود دو برابر دقت برون‌یابی‌ها می‌باشند. هم‌چنین، مدل SoLIM در برآورد نام واحدهای نقشه و شناسایی خاک‌های موجود در آن، دقت قابل قبولی داشت؛ لیکن در برآورد مکان دقیق کلاس‌های خاک، از دقت چندانی برخوردار نبود. این موضوع با توجه به این‌که برآوردها تنها براساس هفت ویژگیِ مدل رقومی ارتفاع انجام شده‌اند، دلیلی بر عدم کارآیی این مدل نمی‌باشد؛ بلکه نیاز به اطلاعات بیش‌تر (مانند زمین‌شناسی و واحدهای فیزیوگرافی) برای افزایش دقت این روش را می‌طلبد.

کلمات کلیدی

, نقشه ی خاک, مدل SoLIM, منطق فازی, نقشه برداری رقومی خاک, مدل رقومی ارتفاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031738,
author = {محسن باقری بداغ آبادی and محمدحسن صالحی and عیسی اسفندیارپور بروجنی and جهانگرد محمدی and کریمی, علیرضا and نورایر تومانیان},
title = {ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2012},
volume = {16},
number = {61},
month = {November},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {155--165},
numpages = {10},
keywords = {نقشه ی خاک; مدل SoLIM; منطق فازی، نقشه برداری رقومی خاک; مدل رقومی ارتفاع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن
%A محسن باقری بداغ آبادی
%A محمدحسن صالحی
%A عیسی اسفندیارپور بروجنی
%A جهانگرد محمدی
%A کریمی, علیرضا
%A نورایر تومانیان
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2012

[Download]