نهمین کنگره مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP )

نویسندگان: مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رابطه‌ای برای تعیین مقاومت پیوستگی آرماتورهای FRP وصله شده در تیرها ارائه می‌شود. برای ارائه رابطه پیثنهادی ابتدا به کمک نتایج آزمایش‌های بیرون کشیدگی که از سایر مراجع جمع آوری شده‌اند، رابطه‌ای برای تعیین مقاومت پیوستگی موضعی ارائه می‌شود. به منظور وارد کردن اثر توزیع واقعی تنش پیوستگی در طول وصله، از تئوری مدول تغییر مکان استفاده شده است. برای تعیین مدول تغییر مکان در آرماتورهای FRP رابطه‌ای ارائه می‌شود. سپس، به کمک نتایج آزمایش‌های وصله کششی در تیرها، رابطه‌ای برای تعیین مقاومت پیوستگی در طول وصله به دست می‌آید. نتایج نشان می‌دهند که مقادیر بدست آمده از رابطه پیشنهادی همبستگی بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. همچنین، نتایج بدست آمده از رابطه پیشنهادی با روابط ارائه شده در سایر آیین نامه ها نیز مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, آرماتور FRP, مقاومت پیوستگی, وصله, تیرهای بتن مسلح.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031746,
author = {رخشانی مهر, مهراله and اصفهانی, محمدرضا and موسوی, سیدروح الله},
title = {مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP},
booktitle = {نهمین کنگره مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آرماتور FRP، مقاومت پیوستگی، وصله، تیرهای بتن مسلح.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP
%A رخشانی مهر, مهراله
%A اصفهانی, محمدرضا
%A موسوی, سیدروح الله
%J نهمین کنگره مهندسی عمران
%D 2012

[Download]