ششمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2012-12-18

عنوان : ( به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس )

نویسندگان: بهناز ترابی مقدم , محمد مهرآیین , شمس الدین ناظمی , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنجیره تأمین با مفهوم امروزی از اوایل دهه 1980 مطرح شد. در محیط رقابتی و پرتلاطم دنیای کسب و کار امروز، به دلیل اینکه هیچ سازمانی نمی تواند به تنهایی بقا داشته باشد، مقوله مدیریت زنجیره تأمین به عنوان استراتژی کلیدی سازمان ها از اهمیت مضاعف برخوردار گردید. همچنین تمرکز و تأکید بر استراتژی های تولید درست به موقع از اوایل این دهه منجر به افزایش اهمیت مسأله ارزیابی، انتخاب پیمانکاران و معیارهای آن گردید. با توجه به اهمیت حوزه مدیریت زنجیره تأمین- به ویژه در حوزه تأمین کنندگان و ارزیابی آنها - و از آنجا که دقیق ترین ارزیابی از تأمین کنندگان تنها با بررسی داده های تأمین آنها در بازه های گذشته میسر است، داده کاوی به عنوان ابزار پیمودن این راه انتخاب گردیده است. تحقیق حاضر گامی است مؤثر در جهت اینکه آن دسته از داده هایی را که در طول زمان در پایگاه های داده سازمان ثبت و ضبط شده و اکنون به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دارد، در فرآیند تصمیم سازی مدیران مورد استفاده قرار گرفته و در جهت تبدیل آن به دانشی با ارزش و قابل فهم برای مدیران ارشد تلاش شود. به منظور تحقق این هدف با استفاده از نرم افزار SPSS Clementine و با پیروی از متدولوژی CRISP-DM داده کاوی از طریق دسته بندی روی داده های تأمین قطعات در بازه زمانی سال 87، 88 و نیمه اول 89 صورت پذیرفته است. بر این اساس مهم ترین عوامل مؤثر بر رفتار تأمین کننده از منظر تحقق تأمین سفارش به عنوان خروجی مدل شناسایی شده و همچنین درجه اهمیت هر یک از این صفات در ارزش گذاری متغیر هدف استخراج گردیده است.

کلمات کلیدی

, داده کاوی, CRISP-DM, رفتار تأمین کنندگان, دسته بندی, تحقق تأمین سفارش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031768,
author = {ترابی مقدم, بهناز and مهرآیین, محمد and ناظمی, شمس الدین and کاهانی, محسن},
title = {به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس},
booktitle = {ششمین کنفرانس داده کاوی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {داده کاوی، CRISP-DM، رفتار تأمین کنندگان، دسته بندی، تحقق تأمین سفارش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس
%A ترابی مقدم, بهناز
%A مهرآیین, محمد
%A ناظمی, شمس الدین
%A کاهانی, محسن
%J ششمین کنفرانس داده کاوی ایران
%D 2012

[Download]