سومین کنفرانس مدیریت اجرایی , 2012-10-15

عنوان : ( پلت فورم ویکی برای تسهیل نوآوری سازمانی؛ ویکی ها، ابزارهای مشارکتی مبتنی بر نسخه0/2 برای اشاعه نوآوری )

نویسندگان: محمد مهرآیین , احمدرضا کریمی مزیدی , حنظله زینوندلرستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031770,
author = {مهرآیین, محمد and کریمی مزیدی, احمدرضا and زینوندلرستانی, حنظله},
title = {پلت فورم ویکی برای تسهیل نوآوری سازمانی؛ ویکی ها، ابزارهای مشارکتی مبتنی بر نسخه0/2 برای اشاعه نوآوری},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت اجرایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوآوری، فناوری ویکی، تئوری اشاعه نوآوری،پلت فورم نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پلت فورم ویکی برای تسهیل نوآوری سازمانی؛ ویکی ها، ابزارهای مشارکتی مبتنی بر نسخه0/2 برای اشاعه نوآوری
%A مهرآیین, محمد
%A کریمی مزیدی, احمدرضا
%A زینوندلرستانی, حنظله
%J سومین کنفرانس مدیریت اجرایی
%D 2012

[Download]