چهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2006-03-31

عنوان : The Geology Geochemistry and Exploration of Copper- Lead and Zinc in Taknar Ore Deposts, Bardaskan, Kashmar ( زمین شناسی ژئوشیمی و مطالعات اکتشافی مس- سرب -و روی در جنوب کانسار تکنار بردسکن کاشمر )

نویسندگان: سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین شناسی ژئوشیمی و مطالعات اکتشافی مس- سرب -و روی در جنوب کانسار تکنار بردسکن کاشمر

کلمات کلیدی

, زمین شناسی ژئوشیمی و مطالعات اکتشافی مس, سرب , و روی در جنوب کانسار تکنار بردسکن کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:103178,
author = {مظاهری, سیداحمد},
title = {The Geology Geochemistry and Exploration of Copper- Lead and Zinc in Taknar Ore Deposts, Bardaskan, Kashmar},
booktitle = {چهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2006},
keywords = {زمین شناسی ژئوشیمی و مطالعات اکتشافی مس- سرب -و روی در جنوب کانسار تکنار بردسکن کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The Geology Geochemistry and Exploration of Copper- Lead and Zinc in Taknar Ore Deposts, Bardaskan, Kashmar
%A مظاهری, سیداحمد
%J چهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2006

[Download]