علوم و مهندسی جداسازی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (35-45)

عنوان : ( تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور )

نویسندگان: محسن حیدری , مهدی پورافشاری چنار , مجید پاکیزه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه دستیابی به معیاری کمی برای تجاری سازی تکنولوژی غشایی و تعیین چشم اندازی به منظور ساخت غشا های مفید برای پالایشگاه های گاز کشور است. بنابراین، بر اساس نمودار مرزهای اقتصادی بین سیستم‌های آمین و ترکیبی (غشاء-آمین) برای مخلوط‌های سه جزئی CH4/H2S/CO2 و با توجه به ترکیب و سرعت گاز ورودی به پالایشگاه های گاز کشور و جایگاه آنها در این نمودار، مشخصات غشاء به گونه‌ای تعیین می شود که تکنولوژی ترکیبی برای هر پالایشگاه بهینه شود. این عمل برای دو پالایشگاه ایلام و شهید هاشمی نژاد به دلیل نزدیکی آنها به مرز اقتصادی شدن واحد ترکیبی انجام گرفت. در پایان غشا های سازگار با این الگو جهت بکارگیری در سیستم ترکیبی (غشاء-آمین) به جای واحد آمین رایج معرفی شدند. نتایج نشان داد که عمده غشاهای مناسب از نوع پلی ایماید، PEBAX، غشاهای آلی-معدنی و غشاهای کربنی می‌باشند.

کلمات کلیدی

, سیستم ترکیبی غشاء , آمین ارزیابی اقتصادی شیرین سازی گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031814,
author = {حیدری, محسن and پورافشاری چنار, مهدی and پاکیزه, مجید},
title = {تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3963},
pages = {35--45},
numpages = {10},
keywords = {سیستم ترکیبی غشاء - آمین ارزیابی اقتصادی شیرین سازی گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین معیارهای کمی به منظور امکان تجاری سازی تکنولوژی غشایی برای پالایشگاه های گاز کشور
%A حیدری, محسن
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A پاکیزه, مجید
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2012

[Download]